Vlada na telefonskoj sjednici prihvatila Hreljin amandman o mirovinama

Vijesti 14. srp. 202111:204 komentara
Podijeli:
Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada je danas, 14. srpnja 2021. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak kojim se daje prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana zastupnika Silvana Hrelje, od 8. srpnja 2021. godine, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.

“Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskom saboru podnio je amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona i to na članak 2. te predlaže da se članak 2. mijenja i glasi:

VEZANE VIJESTI

„U članku 90. stavku 7. iza riječi: „osiguranika“ stavlja se zarez i dodaju se riječi: „obiteljske mirovine“, a iza riječi: „zaposlenja“ dodaju se riječi: „duljeg od polovice punog radnog vremena“.

Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

„(8) Korisnicima prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu, koji su ta prava ostvarili prema ranije važećim propisima o mirovinskom osiguranju do 31. prosinca 2013. pripada pravo na najnižu mirovinu u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena.

(9) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti zatečenim korisnicima mirovine kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena bila obustavljena, uspostaviti isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona, počevši od 1. kolovoza 2021., ako je to za njih povoljnije.“.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10.“

Ovim amandmanom se omogućuje da korisniku starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, obiteljske mirovine i invalidske mirovine ostvarene zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, kao i invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona, pripada najniža mirovina za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena. Na taj način bi se tim korisnicima poboljšalo materijalno stanje i potaklo ih se na veće uključivanje u svijet rada nakon umirovljenja.

Budući da se u prijelaznoj odredbi članka 175. radi o korisnicima prava na mirovinu koji su ta prava ostvarili prema propisima o mirovinskom osiguranju koji su važili do stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju 1. siječnja 2014. godine, ovim amandmanom se i tim korisnicima omogućuje da im, pod istim uvjetima, pripada najniža mirovina za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena.

Također, uređuje se ponovna uspostava isplate najniže mirovine počevši od 1. kolovoza 2021. za one korisnike kojima je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema važećim propisima obustavio isplatu najniže mirovine s danom zaposlenja. Predlaže se da se uspostava isplate najniže mirovine provede bez donošenja rješenja, automatskim putem u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu, s obzirom da im je već pri priznanju prava rješenjem umjesto pripadajuće svote mirovine određena svota najniže mirovine kao povoljnija. Time bi se smanjili administrativni troškovi postupka provedbe, odnosno osigurala bi se tehnički jednostavnija uspostava isplate, a korisnik koji to želi može zatražiti donošenje rješenja.

Također, predlaže se izmjena članka 5. koja glasi:

„U članku 5. riječi: „1. rujna 2021.“ zamjenjuju se riječima: „1. kolovoza 2021.“.“

Hitni postupak po kojem se donosi ovaj Zakon kako bi se korisnicima obiteljske mirovine što prije omogućio rad do polovice punog radnog vremena uz nastavak korištenja mirovine, implicira i što promptnije stupanje na snagu i primjenu ovog Zakona te predlagatelj smatra da ne postoji niti jedan bitan razlog zbog kojeg bi stupanje ovog Zakona bilo odgođeno do 1. rujna 2021.

Slijedom navedenoga, amandmani su osnovani te se daje prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje navedenih amandmana”, priopćeno je iz Vlade.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter Facebook | Instagram.

Komentari

Vaš komentar