Šale iz Komarne: Punica mi je rekla da će se ako se napravi most, baciti s njega