Sve više zaduženih: U blokadi 318.592 građana

Vijesti 31. lis. 201415:25 > 15:27
Podijeli:
Izvor: Morgue File

Krajem rujna je zbog neizvršenih osnova za plaćanje u blokadi bilo 53.416 poslovnih subjekata, s ukupnim dugovanjima od 30,3 milijarde kuna, a blokirana su 318.592 građana čija su dugovanja dosegnula 28,99 milijardi kuna, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina).

Broj građana čiji su računi zbog neizvršenih osnova za plaćanje na kraju rujnu bili u blokadi na mjesečnoj je razini porastao za njih 4.762 ili za 1,5 posto, dok je iznos njihovih dugovanja istodobno povećan za 1,6 posto ili za oko 450 milijuna kuna.

Rast se bilježi i kod blokiranih poslovnih subjekata, njihov je broj u rujnu povećan za 404 ili 0,7 posto, dok su njihove ukupno neizvršene obveze povećane za približno 100 milijuna kuna.

Rast se bilježi i kod blokiranih poslovnih subjekata, njihov je broj u rujnu povećan za 404 ili 0,7 posto, dok su njihove ukupno neizvršene obveze povećane za približno 100 milijuna kuna.

U odnosu na stanje od prije godine dana, pak, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4.097 ili 7,1 posto, a njihova su dugovanja niža za 12,7 posto, odnosno za 4,4 milijarde kuna.

Iz Fine navode i da je s osnove otvaranja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u rujnu u odnosu na kolovoz smanjen za 440,2 milijuna kuna, a broj dužnika za njih 79.

Napominju kako je broj nelikvidnih poslovnih subjekata u kratkotrajnoj blokadi povećan za njih 522 u odnosu na mjesec prije, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći je za 319,4 milijuna kuna. U blokadi do 60 dana bilo je 3.879 poslovnih subjekata, čije su evidentirane prijavljene dospjele neizvršene osnove iznosile 696 milijuna kuna.

Prema trajanju blokade i u rujnu prevladavaju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi, u blokadi dužoj od 360 dana krajem rujna bilo je 36.777 poslovnih subjekata, što je u ukupnom broju udio od 68,9 posto. Njihova dugovanja iznose više od 26,8 milijardi kuna ili 88,4 posto ukupnog duga blokiranih poslovnih subjekata.

Također, na kraju rujna dvije trećine blokiranih poslovnih subjekata, odnosno njih 35.736, su subjekti bez zaposlenih, a na njih se odnosi čak 69,7 posto ukupnog iznosa neizvršenih osnova za plaćanje.

Podaci Fine pokazuju i da su od ukupno 53.416 blokiranih poslovnih subjekata, manje od polovice pravne osobe, njih 26.248. Pravne su osobe krajem rujna dugovale 22,8 milijardi kuna.

Krajem rujna u blokadi je bilo i 27.168 fizičkih osoba, odnosno obrtnika, koji duguju više od 7,5 milijardi kuna.