Hrvatska izgubila spor pred Europskim sudom za ljudska prava

Vijesti 14. svi. 202017:52 > 17:53
Podijeli:
Izvor: Europski sud za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je da je Hrvatska povrijedila pravo na pošteno suđenje osoba kojima u kaznim postupcima na očitovanje nisu dostavljeni podnesci državnog odvjetništva ili nisu pozivani na sjednice žalbenih vijeća.

Ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu izvijestio je da je sud donio jedinstvenu presudu prethodno spojivši odlučivanje o zahtjevima (tužbama) podnositelja u sedam predmeta.

Europski sud je potvrdio svoje stajalište kako nedostavljanje podneska koji sadrži obrazloženo mišljenje nadležnog državnog odvjetništva okrivljeniku u žalbenom postupku predstavlja povredu prava na jednakost stranaka i kontradiktornost postupka kao što je to utvrdio već ranije u presudama.

Stoga je sud zaključio da je u odnosu na prvo podnositelje te trećeg, četvrtog, petog, šestog i sedmog podnositelja došlo do povrede Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Nadalje, sud je utvrdio da su domaći sudovi održali drugostupanjske sjednice u odsutnosti podnositelja zahtjeva iako su isti smatrali da je njihova prisutnost opravdana jer su osporavali činjenične i pravne osnove prvostupanjskih presuda.

Shodno tome, s obzirom na postupanje suporotno gore navedenoj sudskoj praksi, sud je utvrdio da je došlo do povrede Konvencije u odnosu na drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog i sedmog podnositelja zahtjeva, priopćio je Ured hrvatske predstavnice pred ESLJP-om.

Slijedom navedenog, sud je prvopodnositeljima dosudio tisuću eura, a preostalim podnositeljima 1.500 eura naknade na ime neimovinske štete, uvećane za troškove postupka.