Vlada o izvršenju Državnog proračuna za 2018.

Vijesti 16. svi. 201907:56 > 07:57
Podijeli:
Izvor: N1

Predsjednik Vlade i ministri na današnjoj će sjednici raspravljati o izvještajima za lanjsku godinu.

Na 157. sjednici Vlade RH raspravljat će se o Nacrtu prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2018. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu

2. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zemljišnim knjigama

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (EU)

8. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj

9. Prijedlog uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

10. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Pula
11.a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lopar za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti O

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji građevine br. 1 u vojarni 4. gardijske brigade Pauci, Knin

13. Prijedlog izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu
14. Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2018. godinu

15. Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a) Pismom namjere između ministra obrane Republike Hrvatske i ministra obrane Mađarske o Multinacionalnom divizijskom zapovjedništvu – Centar
b) Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Korejske nacionalne policijske agencije Republike Koreje o suradnji tijekom turističke sezone.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 17. svibnja 2019. godine
b) Vijeće za opće poslove (GAC), 21. svibnja 2019. godine
c) Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 22. i 23. svibnja 2019. godine

2. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
3. Kadrovska pitanja

4.Informacije, pitanja i prijedlozi.