REVIZIJA AGROKORA Prikazali dobit, a bili milijarde u minusu

Vijesti 09. lis 201715:48 > 16:02
Podijeli:
Izvor: N1

Ante Ramljak je danas izvijestio da rezultati revizije sadrže značajne ispravke izvještaja Agrokora iz ranijih razdoblja te je detaljno prezentirao o kakvim se ispravcima radi.

Tako je iznio da je umanjenje ukupnog kapitala Agrokor grupe u periodu od 31. prosinca 2014. do 31. prosinca 2016. godine iznosilo 21,7 milijardi kuna, da je gubitak u 2016. godini iznosio 11 milijardi kuna te da je gubitak u 2015. godini nakon svih prepravljanja iznosio 3,6 milijarde kuna, u usporedbi s 1,2 milijarde kuna dobiti koju je prijašnja Uprava bila iskazala u 2015. godini.

Kod izrade i revizije financijskih izvještaja Agrokor grupe za 2016. godinu utvrđene su sljedeće ključne računovodstvene nepravilnosti: neprikazano je 3,9 milijardi kuna obveza, neprikazano je također 2,2 milijarde kuna operativnih i financijskih troškova u razdoblju od 2010. do 2015. godine i krivo je prikazana 2,1 milijarda kuna novca i novčanih ekvivalenata.

Sve navedene nepravilnosti ispravljene su u izvještaju za 2015. godinu.

Treći ključni danas prezentirani nalaz odnosi se na nepravilno korištenje tzv. metode udjela u Agrokoru d.d. u periodu od 2006. do 2011. godine, što je rezultiralo ispravkom vrijednosti udjela u iznosu od 3,5 milijardi kuna, odnosno precijenjenim prihodima u ranijim razdobljima.

Tijekom prezentacije detaljnije je pojašnjeno kako su ključni čimbenici koji su utjecali na tako značajnu promjenu u konsolidiranom kapitalu – objavljeni kapital Agrokor grupe, kada se u njega uključi i gubitak iz 2016. godine, manji je na kraju 2016. u odnosu na stanje koje je prije bilo prikazano u 2015. za 22 milijarde kuna – sljedeći:

  • neprikazivanje operativnih i financijskih troškova u računu dobiti i gubitka,
  • neprikladna klasifikacija kredita kao kapitala,
  • neprikladna klasifikacija potraživanja od zajmova kao novac i novčani ekvivalenti,
  • neprovedena konsolidacija AdriaticaNet,
  • vrijednosna usklađenja: nematerijalne i materijalne imovine i zaliha te
  • ostali utjecaji na kapital u 2015. i 2016. kao rezultat reklasifikacije operativnog najma u financijski najam te porasta troškova i pada prihoda u 2016. godini.

Što se računovodstvenih nepravilnosti tiče, danas je rečeno kako su transakcije poboljšavanja rezultata putem skrivanja raznih operativnih i financijskih troškova, zatim neiskazivanja ili krivog klasificiranje obveza po kreditima te krivog klasificiranje danih pozajmica kao novca i novčanih ekvivalenti sve redom evidentirane u računovodstvenim evidencijama, ali nisu bile prikazane u financijskim izvještajima.

U sklopu revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu utvrđeno je da su, zajedno s izostanak konsolidacije društva AdriaticaNet, gore navedene nepravilnosti rezultirale obvezama većim u iznosu 3,9 milijardi kuna, operativnim i financijskim troškovima većim za 2,3 milijarde kuna, manjim iznosom novca za 2,1 milijardu kuna te neiskazanim danim kreditima i potraživanja u iznosu od 2 milijarde kuna.

Što se poboljšavanja rezultata kroz neiskazivanje operativnih i financijskih troškova u financijskim izvješćima proteklih godina tiče, prezentirano je da u periodu od 2010. do 2015. godine nije prikazano ukupno 2,265 milijardi kuna takvih troškova. Pojašnjeno je da je vlasnik Ivica Todorić bio sklopio s Agrokorom d.d. sporazum prema kojem se reguliraju troškovi povezani s inicijalnom javnom ponudom (IPO) društva i/ili dijela društva Agrokor, a koji se prema tom sporazumu odnose na troškove raznih savjetnika i ostale troškove povezane s navedenom transakcijom. Navedenim sporazumom je ugovoreno da će Ivica Todorić nadoknaditi spomenute troškove u slučaju da se IPO dogodi, a u protivnom će troškove snositi Agrokor. Sporazumom o raskidu Sporazuma o snošenju mogućih negativnih efekata IPO Agrokora d.d., čiji je rok realizacije bio 30. prosinca 2018. godine, od 14. prosinca 2016. godine između Ivice Todorića i Agrokora d.d., navodi se da „temeljem analize svih dostupnih podataka i činjenica da do realizacije predmetnog projekta nije i niti će doći (…) stranke Sporazum raskidaju s danom 14. prosinca 2016. godine“. Ovaj Sporazum o raskidu izrijekom potvrđuje da su se Agrokor d.d. i Ivica Todorić 14. prosinca 2016. suglasili da do IPO Agrokora „nije i niti će doći“ te su svi troškovi navodno povezani s ovim projektom, a koji nisu bili prikazivani niti knjiženi od 2010. do 2015. godine, postali trošak 2016. godine. U sklopu revizije utvrđeno je da se samo dio tih troškova odnosi na IPO.

Što se neiskazivanja ili krivog klasificiranja obveza tiče, utvrđeno je da su ukupni neiskazani krediti iznosili 2,9 milijardi kuna te krivo klasificirane obveze (po kreditu Adrisa) jednu milijardu kuna, što rezultira neiskazanim i/ili krivo klasificiranim obvezama po kreditima u iznosu od 3,9 milijardi kuna.

Nepravilno klasificiranje danih pozajmica i depozita kao novca ili novčanih ekvivalenata rezultiralo je time da je kao novac prikazano 2,6 milijardi kuna umjesto 573 milijuna kuna, odnosno 2,1 milijarda kuna više.

Provedena su i sljedeća vrijednosna usklađenja:

  • na nematerijalnoj imovini u iznosu od 1,5 milijardu kuna u 2015. (vezano uz Konzum Sarajevo) i 2,1 milijarda kuna u 2016. (pretežno Mercator brand)
  • na zalihama u iznosu od 2,8 milijarde kuna u 2015. i 2,1 milijarde kuna u 2016.
  • na zajmovima i potraživanjima u iznosu od 0,4 milijarde kuna u 2015. i 1,9 milijardu kuna u 2016.

Na konferenciji za medije rečeno je i da u ovom trenutku gubitak iznad vrijednosti kapitala iznosi 14 milijardi kuna te ako su izvještaji pripremljeni po načelu neograničenosti poslovanja, jedini način da Agrokor grupa nastavi poslovati je kroz sklapanje nagodbe.

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak pri tome je naglasio da danas prezentirani nalazi nemaju izravan utjecaj na operativno poslovanje kompanija Agrokora u 2017. godini, koje je izvanredna uprava stabilizirala u periodu od travnja do lipnja ove godine te je nakon uspješno odrađene sezone poslovanje ovih kompanija stabilno.

Današnja prezentacija zaključena je informacijom da je PwC pismom obavijestio izvanrednu upravu o računovodstvenim nepravilnostima uočenim tijekom revizije, koje mogu ukazivati na potencijalne protuzakonite radnje te je izvanredni povjerenik poduzeo korake predviđene zakonom.

Rečeno je također da je izvanredna uprava angažirala respektabilnu međunarodnu tvrtki u specijaliziranu za forenziku, koja će istražiti utvrđene nepravilnosti.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.