Evo koga je danas Vlada razriješila i imenovala

Vijesti 20. srp 201719:28 > 19:34
Podijeli:
Izvor: N1

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak u vezi s projektom LNG terminal, izvijestio je Vladin Ured za odnose s javnošću dodavši da je točka klasificirana oznakom "povjerljivo", te je stoga nisu u mogućnosti objaviti.

Kako se navodi u priopćenju, Vlada se očitovala Ustavnome sudu Republike Hrvatske o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 127. stavaka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14. Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedeni prijedlog. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga se ta točka ne može objaviti u cijelosti.

U upravnom sporu radi razrješenja, Vlada Republike Hrvatske podnijet će žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.
Prihvaćeno je izvješće o Pregledu zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Imenovanja i razrješenja

Na zatvorenom dijelu danapnje sjednice raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima.
Razriješen je dosadašnji pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Dario Matanović. Novom je pomoćnicom ministra imenovana Snježana Hopp.

Pomoćnikom ministra uprave imenovan je dr. sc. Mladen Nakić.

Vlada je ponovno dala ovlaštenje državnim službenicima za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, do imenovanja ravnatelja Vladinih ureda temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, državnim službenicima koje je već ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, ali im ističe rok od šest mjeseci i to: Nevenki Lipovac za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju i Ivanu Klancu, za ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova.

Državnoj službenici Petri Anđelović, koju je Vlada ranije ovlastila za obavljanje poslova glavnoga tajnika Središnjega državnog ureda za šport, ali joj istječe rok od šest mjeseci, Vlada je ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnoga tajnika tog ureda, do imenovanja glavnoga tajnika temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to Mario Bebić i Marija Knežević Kajari. Dijelom novih članova Upravnoga vijeća, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za rad i na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, Vlada je imenovala Mariju Knežević Kajari i Miroslava Smetiška.

Vlada je razriješila dosadašnjeg direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Gorana Bradića. Novim je direktorom Agencije imenovala Slavka Čukelja.

Utvrđen je prijedlog odluke o imenovanju dr. sc. Marcele Andreate-Koren članicom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, kao kandidata iz reda profesora visokih škola na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola, na vrijeme do isteka mandata razriješenoga člana, koji se upućuje u Hrvatski sabor na donošenje.

Razriješen je dosadašnji zamjenik člana Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost, brigadir Stanko Ćavar, te je novim zamjenikom člana Nacionalnoga vijeća kao predstavnik Ministarstva obrane, imenovan brigadir Bruno Bešker.

Vlada je imenovala članice i zamjensku članicu Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o poljoprivredi u području ekološke proizvodnje, kao predstavnice Ministarstva poljoprivrede i to: mr. sc. Jasminku Kelemen-Klarić, Dubravku Malić i mr. sc. Ladu Bičak članicama i Vesnu Kostanjevečki zamjenskom članicom.

Vlada je Nadzornom odboru društva Hrvatska lutrija d.o.o., predložila imenovanje Marija Muse članom Uprave – direktorom Hrvatske lutrije d.o.o., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, s obzirom da postupak odabira kandidata po javnom natječaju nije okončan, a istječe mu mandat od šest mjeseci dana 24. srpnja 2017. godine.

Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. Vlada je predložila opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora Diane Krčmar te izbor novih članica Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Za članice je predložila Dianu Krčmar, Ninu Čulina, Kristinu Šulj i Tamaru Mateljić.

Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., predložen je opoziv dosadašnje članice Uprave – direktorice Adele Jelinek Bišćan, te je Juru Sertića predložila za imenovanje novog člana Uprave – direktora društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci.

Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d., Vlada predlaže imenovanje Ivana Čule za predsjednika Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Vlada je Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o., predložila imenovanje Mate Botice za predsjednika Uprave društva Odašiljači i veze d.o.o., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Članicom Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Vlada je imenovala Dariju Radovanić.

Skupštini društva Jadrolinija Vlada je, za izbor članova Nadzornog odbora društva sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im istječe mandat od šest mjeseci dana 24. srpnja 2017. godine, predložila dr. sc. Damira Zeca, dr. sc. Milu Perića, Mirtu Lozančić i Stipu Čogelja, stoji na kraju priopćenja sa zatvorenog dijela sjednice Vlade RH.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.