Oko 5.700 vjerovnika postaju dioničari "novog Agrokora"?

Biznis 20. pro. 201718:46 > 18:54
Podijeli:
Izvor: N1

Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora podržalo je u srijedu nacrt strukture nagodbe, prema kojemu bi se uspostavila jednostavna centralizirana holding kompanija usmjerena na održavanje operativne profitabilnosti, pri čemu bi 5.700 vjerovnika postali njezini dioničari, dok bi se dio dugova otpisao, a grupa refinancirala.

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak predstavio je Privremenom vjerovničkom vijeću “Prijedlog restrukturiranja – nacrt strukture nagodbe”, koji su ga podržali i time izvanrednoj upravi dali zeleno svjetlo za nastavak rada na prijedlogu nagodbe.

“Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća također su dogovorili angažiranje savjetnika tog tijela, o čemu će više informacija biti poznato kada angažman bude formaliziran. Tim koracima u Agrokoru pod izvanrednom upravom započeo je proces postizanja nagodbe o kojoj odluku donose svi vjerovnici Agrokora kojima su priznate tražbine”, ističu iz koncerna.

Vjerovnici postaju vlasnici

Kako se navodi u nacrtu nagodbe, ciljevi su ponuditi vjerovnicima transparentnu, brzu i pravednu nagodbu kojom će se očuvati maksimalna vrijednost, potpuno odvojiti imovinu od naslijeđenih obveza, kao i razdvojiti stare dioničare Agrokora d.d. od nove grupe.

Cilja se, također, kompletno restrukturirati stari dug kroz kombinaciju ponovno uspostavljenog duga i vlasničkih udjela, pri čemu bi vjerovnici postali novi vlasnici i preuzeli potpunu operativnu kontrolu.

Cilj je i da se na brz, jednostavan i efikasan način obavi prijenos vlasništva kojim će se održivo poslovanje staviti u ruke vjerovnika, a izlazak iz postupka izvanredne uprave provesti što je brže moguće. Predviđeni vremenski okvir od 12 mjeseci zahtijeva brzo i efikasno postupanje, navodi izvanredna uprava.

Predstoje razgovori s vjerovnicima u iduća dva do tri mjeseca, a postizanje nagodbe očekuje se krajem ožujka ili početkom travnja.

Nacrt strukture nagodbe mora biti podnesen Trgovačkom sudu u Zagrebu najkasnije do 10. travnja 2018. te potom biti odobren od vjerovnika i potvrđen od suda. Potencijalno taj rok može biti produljen do 10. srpnja, uz odobrenje suda.

Prijedlog restrukturiranja naposljetku mora biti u primjerenom roku podnesen na odobrenje vjerovnicima, budući da predviđa novu korporativnu i kapitalnu strukturu, kao i alociranje financijskih instrumenata dionicima grupe nakon restrukturiranja te plan implementacije samog restrukturiranja.

Oko 5.700 vjerovnika i 12.000 tražbina

Izvanredna uprava poručuje i da se pri razradi prijedloga restrukturiranja koncerna moraju uzeti u obzir ključni faktori, odnosno ograničenja aktualne situacije. Jer, riječ je o velikoj grupaciji, s ukupno 160 pravnih subjekata, od čega je 81 u Hrvatskoj, a od toga 77 u postupku izvanredne uprave, dok ih je 79 sa sjedištem u inozemstvu.

Također, uprava upozorava i na vrlo složenu struktura tražbina. Radi se o otprilike 12.000 prijavljenih tražbina s različitim zakonskim pravima, rangom i karakteristikama, pri čemu je niz tražbina osporeno.

Pritom postoji oko 5.700 hrvatskih i međunarodnih vjerovnika, uključujući banke, investicijske fondove i dobavljače. Vrijednost priznatih tražbina vjerovnika je oko 41,5 milijardi kuna, dok je ukupna vrijednost osporenih tražbina oko 16,5 milijardi kuna.

Izvanredna uprava ističe i da postojeći Ugovor o financiranju sa statusom najstarije tražbine, tzv. roll-up, u iznosu od 1,06 milijardi eura treba produljiti sporazumom ili refinancirati nakon nagodbe ili isteka izvanredne uprave.

Restrukturiranje će se rukovoditi time da se, gdje god je to održivo, očuva poslovanje grupe, održi profitabilnost operativnog poslovanja i izbjegne likvidacija. Pritom će se postupati fer i pravedno prema svim dionicima.

Jednostavni centralizirani holding

Što se tiče korporativne strukture, nakon restrukturiranja rješavat će se organizaciju poslovanja, odnosno imovina grupe, vlasnička i upravljačka struktura te će se ublažiti međuovisnost kompanija i rizici koje Zakon o postupku izvanredne uprave posebno ističe.

“Agrokor je izradio preliminarne prijedloge za novu korporativnu strukturu, a u konstruktivnim diskusijama s vjerovničkim vijećem oni će biti razrađeni u opsežan plan restrukturiranja”, kaže izvanredna uprava.

Prijedlog restrukturiranja u pogledu kapitalne strukture predviđa da će ona nakon restrukturiranja odražavati održiv iznos duga s obzirom na generiranje novčanih sredstava.

“Krajnji je cilj postizanje fer i pravednog nacrta strukture nagodbe koji će dobiti što je moguće širu podršku vjerovnika u smislu vrijednosti i njihova broja”, ističe izvanredna uprava.

Predlaže uspostavu jednostavne centralizirane strukture holding kompanije, jer to nosi najmanji rizik izvršenja i vremenskog ispunjenja plana nagodbe u najkraćem roku.

Vjerovnici će biti dioničari, a holding će imati nadzorni odbor te će se održavati skupštine dioničara, dok će za određene značajne transakcije upravljačkom timu biti potrebno odobrenje.

Vjerovničko vijeće bit će uključeno u odabir inicijalnih nadzornih odbora u okviru restrukturiranja.

S druge strane, decentralizacija, odnosno razdvajanje grupe u više složenih podsektora, napominje izvanredna uprava, povećala bi kompleksnost i izazove vezane uz povrat tražbina, upravljanje, gubitak likvidnosti, dodatne troškove i dr.

Nadalje, predlaže se da sve prijavljene tražbine budu restrukturirane kroz povrate raspodijeljene u obliku novih instrumenata koje bi izdala kompanija na vrhu strukture holdinga, a koja bi bila zadužena za efikasnu raspodjelu povrata.

Sve prijavljene tražbine tako će se prenijeti na novu strukturu u zamjenu za nove instrumente ili pravo na njih. Te tražbine bit će spuštene na holding kompaniju te dalje zrcalna ovisna društva, koja će koristiti te tražbine za kupnju operativne imovine i obveze od insolventnih ovisnih društava.

Svako ovisno društvo u holdingu imat će jedinstvenu upravu, koja će biti fokusirana na maksimizaciju vrijednosti pojedinih biznisa te će biti pod nadzorom odbora holding kompanije.

Restrukturiranje uključuje i osnivanje novih pravnih osoba na koje će biti prenijeto poslovanje insolventnih tvrtki, a sav dug koji nije moguće otplatiti zadržavaju stare insolventne kompanije, koje idu u likvidaciju.

Većina vjerovnika otpisat će dio tražbina

Procjenjuje se da je iznos priznatih dugovanja prema trećima, dakle bez međusobnih potraživanja kompanija unutar sustava Agrokor, veći od 5,5 milijardi eura od kojih se 4,5 milijarde eura odnosi na tražbine iz razdoblja prije pokretanja postupka izvanredne uprave, a 1,06 milijardu eura na financiranje sa statusom najstarije tražbine.

Planom restrukturiranja predviđa se da će većina vjerovnika otpisati dio svojih tražbina na temelju financijskih projekcija poslovanja, odnosno imovine grupe, navodi se u prijedlogu, pri čemu se ne precizira koliki bi se iznos tražbina mogao otpisati.

Naime, kako dodaju, novčani tijekovi zajmodavaca i jamaca kolektivno su nedostatni za servisiranje svih dugova u razumnom roku, dok je procjena vrijednosti grupe, koju još treba potvrditi, vjerojatno znatno manja od ukupnog duga.

Naplata nalik vodopadu

Zbog sezonske prirode poslovanja, izvanredna uprava smatra da će trebati ovisnim društvima osigurati revolving kreditne linije za financiranje radnog kapitala, a takvi će krediti imati prioritetna sredstva osiguranja, dok će ostali tereti biti ograničeni.

Osigurane tražbine bit će ponovno uspostavljene do vrijednosti kolaterala, dok će se iznos tražbina koja premašuje vrijednost kolaterala tretirati slično kao i neosigurane tražbine insolventnih subjekata iz razdoblja prije pokretanja izvanredne uprave.

Ubuduće između kompanija u Agrokor grupi neće biti više financijskih aranžmana, osim isplate dividendi i efikasnog financiranja otplate duga i kamata.

Izvanredna uprava napominje da su procjene kapaciteta zaduživanja za buduću strukturu trenutno u tijeku.

Kako se navodi, Agrokor i njegovi savjetnici izradit će “model prioriteta subjekata” (u naplati potraživanja) kao podršku razgovorima s vjerovnicima o povratu duga, a vrijednost u Grupi, odnosno njezinim poslovanjima ili imovini, raspodijelit će se među dionicima na temelju njihovih zakonskih prava.

Pritom će osigurane tražbine i one višeg ranga vjerojatno ostvariti veći povrat od onih neosiguranih i nižeg ranga, što daje strukturu naplate nalik vodopadu.

Isto tako, tražbine na vrjednijim ili manje opterećenim subjektima vjerojatno će imati veći povrat.

Ostatak vrijednosti iz ‘vodopada’ predstavljat će vrijednost kapitala koja pripada dioničarima na zalogu dionica, zaključuje se u prijedlogu izvanredne uprave.
aroj Agrokor struktrui, dio duga će se prebaciti na novu kompaniju.