Tko su suci koji izriču presudu bh. šestorki?

Tko su suci koji izriču presudu bh. šestorki? Izvor: N1/ICTY

Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u sudačkom satavu Carmel Agius, Liu Daqun, Theodor Meron, Fausto Pocar i Bakone Justice Moloto danas će izreći konačnu presudu u predmetu "Jadranko Prlić i drugi".

Sudac Agius od studenog 2015. godine obavlja funkciju predsjednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Prvi put je izabran za suca ICTY-ja 2001. godine, i predsjedao je na suđenjima u nekoliko predmeta pred Pretresnim vijećem II. Sudac je Žalbenog vijeća i ICTY i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu od 2010. godine, a u studenom 2011. je izabran za potpredsjednika ICTY-ja. Sudac Agius je obavljao dužnost potpredsjednika tijekom četiri godine prijee nego što je izabran za predsjednika.

Tijekom svog rada na ICTY sudac Agius je predsjedavao pretresnim vijećima na suđenjima u predmetima Tužiteljstvo protiv Radoslava Brđanina, Tužiteljstvo protiv Nasera Orića, i Tužiteljstvo protiv Popovića i drugih. Pored toga, od 2010. godine predsjedavao je Žalbenim vijećem u žalbenim postupcima pred ICTY i Međunarodnim sudom za Ruandu, uključujući i predmete Tužiteljstvo protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, Tužiteljstvo protiv Tharcissea Renzahoa, Tužiteljstvo protiv Vlastimira Đorđevića, kao i Dominique Ntawukulilyayo protiv tužitelja. Trenutno je predsjedavajući sudac u žalbenom postupku pred ICTY u predmetu Tužiteljstvo protiv Prlića i drugih. Sudac Agius također obavlja funkciju suca Mehanizma za međunarodne kaznene sudove od 2013. godine.

Agius predsjedava Povjerenstvom za Pravilnik ICTY-ja od 2003. godine, a također je dugo godina bio član Kolegija Međunarodnog suda. 

Prije nego što je izabran za suca ICTY-ja, Agius je bio viši sudac Apelacijskog suda Malte i Ustavnog suda Malte, a u više je navrata radio kao vršitelj dužnosti vrhovnog suca. Tijekom 1992. godine bio je član Odbora za izradu pravilnika malteških sudova.

Liu Daqun

Liu Daqun je sudac Žalbenog veća Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i sudac Mehanizma za međunarodne kaznene sudove. Za potpredsjednika ICTY-ja izabran je 2015. godine. Generalni tajnik Ujedinjenih naroda ga je imenovao za suca ICTY-ja 2000. godine, a Generalna skupština ga je reizabrala 2001. i 2004. godine. Od 2001. do 2005. godine sudac Liu bio je predsjedavajući sudac Pretresnog vijeća I, koje je postupalo, između ostalog, u predmetima Naletilić i Martinović, Blagojević i Jokić, i Halilović. Također je član Stalnog arbitražnog suda i Instituta za međunarodno pravo (Institut de Droit International).

Od 2005. godine sudac Liu je postupao u žalbenim postupcima i pred ICTY i pred Međunarodnim kaznenim sudom za Ruandu (“MKSR”). a predsjedavao je u predmetima Šainović i drugi pred ICTY i Gatete pred MKSR. Sudac Liu je član Žalbenog vijeća u oba žalbena postupka koja se trenutno vode pred ICTY (Stanišić i Župljanin i Prlić i drugi).

Liu iza sebe ima uglednu akademsku karijeru. Godine 1994. godine imenovan je za profesora međunarodnog prava na Kineskom sveučilištu prava i političkih znanosti, a za profesora pri Centru za kooperativne inovacije i pravosudnu civilizaciju istog fakulteta imenovan je 2013. godine. Redovitp drži predavanja o međunarodnom pravu širom Kine, kao i u inozemstvu. Između ostalog, predaje i na Pravnom fakultetu Sveučiišta u Wuhanu (od 1997. godine) i Kineskom fakultetu vanjskih poslova (od 1998. godine).

Theodor Meron

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda je prvi put imenovao suca Theodora Merona za predsjednika Mehanizma 1. ožujka 2012, a ponovo je imenovan na tu funkciju od 1. ožujka 2016. U periodu od 17. studenog 2013. do 16. studenog 2015, sudac Meron je obavljao funkciju predsjednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u četvrtom mandatu. Prije toga, funkciju predsjednika MKSJ je obavljao od 2003. do 2005, odnosno od 2011. do 2013. godine.

Od kako ga je Generalna skupština Ujedinjenih naroda izabrala za suca MKSJ u ožujku 2001. godine, sudac Theodor Meron iz Sjedinjenih Američkih Država bio je član Žalbenih vijeća u predmetima pred MKSJ i pred Međunarodnim kaznenim sudom za Ruandu (MKSR). Jedan od vodećih stručnjaka na području međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i međunarodnog kaznenog prava, sudac Meron je napisao neke od knjiga i članaka koji su pomogli u stvaranju pravnih temelja za rad međunarodnih kaznenih sudova i na razne načine je doprinio razvoju međunarodnog prava, pogotovo međunarodnog humanitarnog i kaznenog prava.

Meron je stekao pravno obrazovanje na Jeruzalemskom sveučilištu, Harvardu (gdje je stekao doktorat) i Cambridgeu. Emigrirao je u Sjedinjene Američke Države 1978. godine. Prije nego što je emigrirao u Sjedinjene Američke Države, bio je pravni savjetnik Ministarstva vanjskih poslova Izraela, ambasador u Kanadi i stalni predstavnik Izraela pri Ujedinjenim narodima u Ženevi. Od 1978. radi kao profesor međunarodnog prava, a od 1994. kao profesor prava na katedri Charles L. Denison Pravnog fakulteta Sveučilišta u New Yorku. Od 1991. do 1995. bio je i profesor međunarodnog prava na Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi i gostujući profesor prava na Harvardu i kalifornijskom sveučilištu Berkley. Godine 2006. godine izabran je za profesora emeritus katedre Charles L. Denison i znanstvenog suradnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u New Yorku.

Fausto Pocar

Talijanski sudac Fausto Pocar, obavljao je dužnost predsjednika Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju od 2005. do 2008. godine. Sudac Pocar je sudac Međunarodnog suda od 2000. godine.

Od imenovanja za suca MKSJ-a bio je član Raspravnog vijeća u kojem je zasjedao u prvom predmetu koji se bavio silovanjem kao zločinom protiv čovječnosti, a kasnije Žalbenog vijeća Međunarodnog suda, čiji je i danas član. U žalbenim postupcima, sudjelovao je u donošenju pravomoćnih presuda u nekoliko predmeta pred MKSJ-om i MKSR-om.

Izabran je za člana Odbora za ljudska prava Ujedinjenih naroda 1984. i predsjedavao njime 1991. i 1992. godine. Sudjelovao je i na Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima u Beču 1993. godine. Pocar je također sudjelovao u raznim misijama Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (između ostalog u Čečeniji 1995. i Rusiji 1996. godine).

Nekoliko puta je bio član talijanske delegacije u Generalnoj skupštini u New Yorku i Komisiji za ljudska prava u Ženevi. Profesor Pocar je također bio član Odbora Ujedinjenih naroda o mirnom korištenju svemira. Pocaru Den Haag nije stran: predavao je na Haškoj akademiji za međunarodno pravo i sudjeovao proteklih dvadeset godina u Haškoj konferenciji o međunarodnom privatnom pravu.

Pocar je autor mnogih pravnih publikacija te član raznih organizacija, kao što su Institut de droit international i International Law.

Bakone Justice Moloto

Sudac Bakone Justice Moloto je bivši južnoafrički pravnik, a sada sudac Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Sudac Moloto je započeo karijeru u pravosuđu kao odvjetnik odbrane, radeći samostalno tijekom sedam godina, počevši od 1978. Od 1985. radio je u timu s još četiri odvjetnika odbrane, da bi se nakon dvije godine pridružio Centru za pravno obrazovanje Udruženja crnih odvjetnika gdje je obavljao funkciju direktora tijekom pet godina.

Sudac Moloto se 1993. priključio nacionalnoj elektro-distribuciji kao pravni savjetnik. Dok je radio za elektro-distribuciju, sudac Moloto je, 1995. godine pozvan u vijeće koje je formirano u novo-ustanovljenom sudu koji se bavio presuđivanjem u predmetima zemljišnih potraživanja ljudi čije je zemljište bilo predmet protupravnih eksproprijacija za vrijeme aparthejda. Tu funkciju je obavljao sedam godina, dok je posljednje dvije od njih bio i sudac Suda za zemljišna potraživanja i sudac Vrhovnog suda.

Vlada Južnoafričke Republike je 2005. godine suca Molotoa predložila za suca MKSJ.

Tijekom svog mandata na MKSJ, sudac Moloto je predsjedavao vijećima u predmetima Tužiteljstvo protiv Milana Martića, Tužiteljstvo protiv Rasima Delića, Tužiteljstvo protiv Momčila Perišića, i na ponovljenom suđenju u predmetu Tužiteljstvo protiv Ramusha Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Bio je član vijeća u predmetu Tužiteljstvo protiv Ratka Mladića.

Komentara 0

Komentar je uspješno poslan.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

* Sva polja su obavezna